Home NET

- С необвързващ договор

- Без инсталационна такса.

50 MBps
20лв.

Home NET

Продължителност на договора Безсрочен
Цена за 1 месец 20 лв.
Цена за 6 месеца 100 лв.
Цена за 12 месеца 200 лв.

Поддръжка в дома на клиента

  • Настройване на рутер или аксес пойнт (по желание на абоната).
  • Подмяна на повредени конектори във вътрешната мрежа на клиента.
  • Поправка на скъсани кабели или повредени ftp/utp кабели във вътрешната мрежа на клиента.
  • Възстановяване на прекъсната от потребителя интернет връзка – изключени крайни устройства от ел. мрежа или извадени ftp/utp кабели от тях, причина заради което е настъпило прекъсване на услугата.
  • Проверка и тест на обхвата на безжичната мрежа в дома на абоната.
10 лв.

Параметри на услугата

Максимална скорост на download 50 mbps
Максимална скорост на upload BG интернет 50 mbps
Максимална скорост на upload международен интернет 25 mbps

Общи параметри

С необвързващ договор
Без инсталационна такса
Неограничен трафик
Гарантирани високи скорости