Ивико НЕТ

0878 684 255

Оптичен интернет от ново поколение

С необвързващи договори

Без инсталационна такса

Неограничен трафик

Високи скорости

Покритие

За информация извън посочените райони на покритие, моля свържете се с нас.