Параметри за качество

Параметри за качество на предоставяните услуги

Мрежа / Услуга Параметър Измерване Мерна единица Стандартизационен документ
Фиксиран достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата Времето, за което са изпълнени най- бързите 95 % и 99% от заявките 2 дни ETSI EG 202 057-1
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента 99,5%
Фиксиран достъп до интернет Процент на жалбите относно коректност на сметките Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки 0 % ETSI EG 202 057-1
Фиксиран достъп до интернет Време за отстраняване на повреди Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии до 3 часа ETSI EG 202 057-1
Процент на повредите, отстранени в рамките на максималният срок определен в договора с клиента 0%
Фиксиран достъп до интернет Постигната скорост на предаване на данни Максимална постигната скорост на предаване на данни 100 000 kbit/s ETSI EG 202 057-4
Минимална постигната скорост на предаване на данни 20 000 kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни 40 000 kbit/s
Фиксиран достъп до интернет Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0,01% ETSI EG 202 057-4
Фиксиран достъп до интернет Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни 2 ms ETSI EG 202 057-4
Стандартно отклонение на закъснението +/- 1 ms